ផ្នែកលក់

150+ $

Description

ក្រុមហ៊ុនឡាក់គីកុំព្យូទ័រជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខលើវិស័យអាយធីត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ (ភេទស្រី)​ ចំនួន២នាក់ដែលមានទំនួល​ខុសត្រូវ និង លក្ខណះ សម្បត្តិដូចខាងក្រោម: + ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ: . គោរពពេលវេលាម៉ោងធ្វើការ​​ ( ចូលម៉ោង 8:00 AM ចេញ 5:15 PM ឬ ចូល 9:00 AM​ ចេញ 6:15 PM) . មានភាពស្មោះត្រង់​ និង ភាពរួសរាយចំពោះគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ . អាចធ្វើការលក្ខណះជា Team-work បាន +​ ចំណេះដឹង និង​លក្ខណះសម្បតិ្ត​ដែលត្រូវមាន: . មានចំណេះដឹងខ្លះៗខាងផែ្នកកុំព្យូទ័រ . អាចនិយាយភាសាចិន​ ឬ អង់គ្លេសបានខ្លះៗ . មានរូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យ . មានបទពិសោធន៏ខាងផ្នែកលក់យ៉ាងតិច៦ខែ (អាទិភាពអ្នកមានបទពិសោធន៏ខាងលក់កុំព្យូទ័រ) . ប្រាក់ខែអាចពិភាក្សាគ្នាបាន បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើ CV មកកាន់ E-mail: luckystar.pp@gmail.com ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយះអាស័យដ្ឋានខាងក្រោមនេះ Lucky Computer: #360+362Eo , Street Kampuchea krom , near stop Nanjing Restaurant. H/P: 012 671 633 Website: WWW. LuckyCambodia.Com


012 671 633

luckystar.pp@gmail.com