ផ្នែកទីផ្សារ និង ផ្នែកលក់ (200$ - 350$)

250+ $

Description

ផ្នែកទីផ្សារ និង ផ្នែកលក់ (200$ - 350$) លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស • ត្រូវការទាំងពីរភេទ (5អ្នក) • អាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ • កម្រិតវប្បធម៍ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១២ឡើងទៅ • មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់ ០១ឆ្នាំឡើងទៅ • មានម៉ូតូជិះ អត្តប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន • ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី ២០០ដុល្លា ដល់៣៥០ដុល្លា • មានថ្លៃសាំង និង កាតទូរសព្ទ័ • ប្រាក់កំរៃជើងផ្សារ (លក់បាន) • មានអាហាពេលថ្ងៃត្រង់ • ឈប់សម្រាបបុណ្យជាតិ • មានប្រាក់ខែទី១៣ • ធ្វើការងារ ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ • ធ្វើការងារម៉ោង ០៨:០០ ដល់ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ ចូលវិញ ០១:០០ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ០៥:០០ល្ងាច ភារកិច្ច ដែលត្រូវធ្វើ • ចេះប្រើ Computer Office ខ្លះ • ចេះភាសារ English ខ្លះ • របាយការណ៍ការងារ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និង ប្រចាំឆ្នាំ • មានផែនការ ការធ្វើទីផ្សារ • ចុះលក់នៅភ្នំពេញ • ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • បម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនអោយបានល្អ • បង្ហាញផលិតផលដល់អតិថិជន ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ នឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន ទាំងអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មី ។ បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក និង ឯសារដែលមានពាក់ពន្ធ័តាមរយះ Email: ramonoem@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ អាស័យដ្ធាន: #222, St. 200, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 200 Oknha Men, Phnom Penh, Cambodia


093 245 401 ,076 222 5860

ramonoem@gmail.com