ឃ្លាំងអាសុី71 - Toyota Highlander 2010 V4 ក្រដាសពន្ធថ្មី

38500.00 $

Description

Dear all buyers. : សួស្តីបងអតិថិជនទាំងអស់ New arrival : ទើបមកដល់ថ្មីពី USA កាលី Make/Model : Toyota Highlander V4 Price : $38,500 ចរចាបាន Year : ឆ្នាំ2010 Exterior pearly white : ពណ៌សកាំម៉ៃ Interior yellow leather : ក្នុងលឿង ពូកស្បែក 3-row seat : កៅអីបីជួរ 9 Airbags : ពោងសុវត្តិភាព9 Engine V4 2.7 liter : ម៉ាសុីន4 2.7 លីត្រ 2 wheel drive (2WD) : ប៉ុង1 Condition: no hit : ធានាមិនប៉ះទង្គិច **ធានាម៉ាសុីន ប្រអប់លលេខ រយៈពេល១ខែ** **Cover engine and automatic transmission of vehicle 1 month** អាសយដ្ឋាន: ក្បែរស្តុបកាំកូ50m តាមបណ្តោយផ្លូវម៉ុងឫទ្ធី ទួលគោក ភ្នំពេញ។ Address: Locates 50m from Camko traffic light along Mong Rithy Street (right hand side) សូមអរគុណ


012940006/070940006

mengsovandary168@gmail.com